PARAFIA

PARAFIA

HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁA W WIRACH

Kościół parafialny w Wirach  pod wezwaniem św. Floriana został założony prawdopodobnie już w XIII wieku, po sprowadzeniu do Polski relikwii św. Floriana  (1184 r.) Dokładnych informacji kto i kiedy erygował kościół, nie podaje żadne z dostępnych źródeł historycznych. Pierwsza wzmianka o istniejącym już drewnianym kościele pochodzi z roku 1510 (księga ,,Liber Beneficiorum”). Dziedzicem Wir był wtedy Grudziński. W początkach XVII wieku kościół groził upadkiem. Wizytacja bezimiennego biskupa w roku 1663 tak go w tym czasie opisuje: „kościół w Wirach jest z drewna, cały wewnątrz malowidłami ozdobiony, pod tytułem św. Floriana męczennika patrona Królestwa Polskiego, ale całkiem zniszczony. Zaledwie ma połowę dachu. Od wielu lat nie ma przy nim pasterza”. Po roku 1663 dzięki staraniom Anny Zbijewskiej przeprowadzono konieczną naprawę kościoła i duszpasterstwo powierzono oo. karmelitom z Poznania. W 1737 r. kościół wirowski runął ze starości. Mówi o tym wyraźnie wizyta Stanisława Kaczkowskiego – Archidiakona Kapituły Poznańskiej. Przeprowadzane w 1738 r. nabożeństwa odprawiano w tym czasie w prowizorycznej kaplicy zastępczej. W miejsce zawalonego kościoła w roku 1748 Wojewoda Kaliski Augustyn i Anna z Radomickich, Działyńscy, wznieśli nowy kościół, także z drewna. Poświęcił go 5 maja 1782 r. Franciszek Rydzyński – biskup sufragan poznański. Do parafii już wtedy należą Wiry, Łęczyca, Luboń, biskupie Żabikowo i kapitulne Puszczykowo. Patronat przysługiwał właścicielom Wir i Łęczycy. Plebania uposażona była w rolę, jezioro z prawem rybołówstwa i daniny folwarków włościan i młynów, m.in. w stołowe od „mieszczan” Łęczycy. Pod koniec XIX wieku przy stale powiększającej się liczbie parafian dotychczasowy kościół okazuje się za mały. Fakt ten zadecydował o rozbiórce świątyni i na jej miejscu wybudowano kościół nowy, większy, murowany, ten, który przetrwał do naszych czasów. Głównym  inspiratorem i budowniczym był ks. proboszcz Karol Seichter. Pieniądze na nowy kościół zbudowany w stylu neoromańskim pochodziły od Witolda i Jadwigi z Dzieduszyckich Czartoryskich z Konarzewa i Pełkiń oraz od miejscowych parafian. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto i ukończono w roku 1900. Konsekracji kościoła i głównego ołtarza dokonał w tym samym roku ks. bp. Edward Likowski – sufragan poznański.

Cechy charakterystyczne kościoła: styl neoromański, kościół trzynawowy z transeptem (na głównych ścianach transeptu dwie wspaniałe rozety, nawa główna zakończona absydą półkolistą).

Ołtarz i ambona: również w stylu neoromańskim, harmonizują doskonale z całością budowy.

Dwa obrazy zwracają szczególną uwagę: 1 – Matka Boska Apokaliptyczna, 2 – św. Agnieszka. Obydwa pochodzą prawdopodobnie z XVII wieku z Paradyża.

Trzy dzwony: pierwszy – główny – największy jest poświęcony Matce Bożej Królowej Polski. Pozostałe dwa równej wielkości: jeden jest poświęcony św. Jadwidze, drugi św. Florianowi. Dzwony te pochodzą z 1930 r.

Naczynia liturgiczne: na uwagę zasługuje rokokowy kielich i późnogotycka monstrancja.

W drugiej połowie XX wieku, w roku 1963 na pamiątkę Soboru Watykańskiego II przy bramie głównej kościoła posadowiona zostaje figura Matki Bożej Niepokalanej. W 1965 r. przybywają z posługą dla parafii i jej mieszkańców siostry Służebniczki Maryi Niepokalanej (pracują w parafii do 1991 r.). W tych latach następuje przebudowa prezbiterium, zostaje umieszczony drewniany ołtarz soborowy (usunięcie balasek). Kościół otrzymuje ogrzewanie węglowe. Na terenie obejścia kościoła w miejsce bruku zostaje położona betonowa nawierzchnia. Budowa drogi w 1973 r. Komorniki – Łęczyca (powiat poznański) powoduje zamknięcie wjazdowej bramy na teren kościoła (zostaje wykonana obok brama stalowa). Dokonywane zostają w tym okresie drobne remonty w świątyni, na terenie przykościelnym oraz plebanii.

Z biegiem lat następuje degradacja stanu zewnętrznego, jak i wyposażenia wnętrza kościoła. W roku 1993 parafię obejmuje ks. proboszcz kanonik Kazimierz Szachowicz, który podejmuje wiele działań związanych z remontem świątyni. W kościele zostaje zamontowane ogrzewanie gazowe, a przede wszystkim rozpoczyna się remont zewnętrzny świątyni. Następuje całkowita wymiana dachu kościoła i wieży, a także kompletna wymiana elewacji zewnętrznej, wszystko w oparciu o współpracę z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  Kościół otrzymuje piękne zewnętrzne oświetlenie. W tym czasie zostają poddane konserwacji ławki kościelne, a dzwony na wieży zyskują elektryczne zasilanie. Następuje gruntowny remont plebanii (z 1870 roku – to najstarszy budynek w Wirach) wraz z ociepleniem i ogrzewaniem gazowym. Remonty te mogły zostać wykonane dzięki dużej ofiarności parafian, a także środkom finansowym pozyskanym ze sprzedaży działek (przy małym wsparciu funduszy wojewódzkich). Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w uznaniu wkładu pracy parafii w remont świątyni finansuje renowację dwóch zabytkowych ww. obrazów. Do roku 2000 na wielki Jubileusz VII wieków parafii i 100 lat obecnego kościoła zostaje w prezbiterium posadowiony nowy ołtarz „soborowy” i ambonka, wykonane z białego marmuru wg projektu ks. prof. Mariana Lewandowskiego. Nie ustają remonty i konserwacje zabytkowego wnętrza świątyni. Już na początku XXI wieku gruntownemu remontowi poddane zostają organy, a następnie ołtarz główny, ołtarz boczny poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej, ambona i konfesjonały. Godny uwagi jest nasz parafialny cmentarz, którego drewniane ogrodzenie zostało wymienione już w połowie lat 90. XX wieku, doprowadzono również wodociąg oraz systematycznie zostają utwardzane alejki cmentarne i odnowiona kaplica. Cmentarz posiada elektroniczną dokumentację grobów. W roku 2013 obecny proboszcz podejmuje decyzję o remoncie i renowacji zabytkowej bramy i zabytkowego ogrodzenia kościoła, którym grożą kompletne zniszczenia. W porozumieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków zostaje przygotowana dokumentacja, a projektant i wykonawcy podejmuję się przeniesienia bramy i filarów ogrodzenia w całości za pomocą specjalnej konstrukcji i dźwigu. Prace zostają ukończone w 2014 roku. Bramę i ogrodzenie wyniesiono na poziom chodnika i cofnięto 3 m od jezdni, poddano gruntownej renowacji i konserwacji. W tym czasie zostaje odmalowana elewacja kościoła, konserwacji poddano zabytkowe drzwi świątyni oraz „kruchtę” w wejściu do kościoła. W roku 2015 położono nową granitową nawierzchnię wokół kościoła oraz wykonano tzw. małą  architekturę.

01.07.2019 r. na mocy arcybiskupiego dekretu Proboszczem Parafii został ks. Kan. Jan Polec.

Proboszczowie parafii św. Floriana:

 1. ks. Jan Jabczyński 1833-1870,
 2. ks. Juliusz Promiński 1870-1893,
 3. ks. Karol Seichter 1893-1926,
 4. ks. Stanisław Ratajczak 1926-1935,
 5. ks. Jan Zaremba 1936-1950,
 6. ks. Lech Paluch 1950-1959,
 7. ks.kan. Stefan Tomaszkiewicz 1959-1964,
 8. ks. kan. Jan Ksycki 1964-1971,
 9. ks. inf. Antoni Ważbiński 1971-1974,
 10. ks. Mieczysław Matysiak 1974-1981,
 11. ks. Dionizy Jóźwiak 1981-1993,
 12. ks. kan. Kazimierz Szachowicz 1993-2019
 13. ks. kan. Jan Polec 2019-

 

Opracował na podstawie materiałów historycznych i teraźniejszych Marian Adamski

Anno Domini 2019