TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ASD

TP ASD – pełna nazwa brzmi: Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Towarzystwo w naszej parafii zapoczątkowane zostało dzięki zachęcie ks. biskupa Grzegorza Balcerka skierowanej do ks. Proboszcza w trakcie wizytacji parafialnej w Roku Kapłańskim 2009. Celem Towarzystwa jest „kształtowanie odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich w Archidiecezji Poznańskiej. Powołanie kapłańskie jest darem Boga dla całej wspólnoty Kościoła., a nie jedynie dla osoby powołanej. Dlatego cała wspólnota jest zobowiązana ten dar ochraniać, cenić, pielęgnować i miłować.

Zadanie to członkowie naszego Towarzystwa wypełniają poprzez codzienną modlitwę. Dniem szczególnej modlitwy jest każdy pierwszy czwartek miesiąca, kiedy gromadzimy się w kościele o godzinie 17:30 na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlimy się wówczas za kleryków i ich rodziny, przełożonych i profesorów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po adoracji uczestniczymy w mszy św. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium w naszej parafii liczy obecnie 14 osób.

„Powołania rodzą się z modlitwy i przez modlitwę.I tylko w modlitwie mogą trwać i przynosić owoc”. Zawierzamy każde powołanie Bogu i Matce Najświętszej wychowawczyni powołań kapłańskich. Szczególnie naszą modlitwą otaczamy kleryka Adama, który wsłuchując się w głos Boga, zdecydował się pełnić Jego wolę i wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne