Ministranci i Lektorki


Zarząd i grupowy spis ministrantów (otwórz!)


Historia koła ministrantów w Wirach sięga odległych dalekich lat…
Przed rokiem 1990 koło liczyło 72 ministrantów, niestety w latach ’90 XX wieku zmalało do 20 ministrantów.
W roku 1994 po objęciu parafii przez ówczesnego proboszcza Ks. Kazimierza Szachowicza prezesem ministrantów ponownie został p. Marian Adamski, który do dnia dzisiejszego sprawuje nad nimi opiekę. Po objęciu funkcji prezesa przez p. Mariana Adamskiego powróciły codzienne dyżury ministrantów na mszach św. oraz czytań lektorskich.

Należy  wspomnieć, że od 1988 roku do grona lektorów naszej parafii dołączyła grupa lektorek, której założycielką była p. Teresa Nowak. Trzy lata później opiekę nad lektorkami przejęła p. Grażyna Krzyżoś, która opiekowała się grupą lektorek do roku 2002, w którym to grupa lektorek została włączona do Koła ministrantów.

Powracając do roku 1994… Tego roku zorganizowany został zjazd byłych ministrantów z okazji 50-lecia Koła. Było to wspaniałe przeżycie, ponieważ z grona ministrantów w naszej parafii wywodzi się kilku Kapłanów, profesorów i osób zajmujących znaczące pozycje zawodowe.  2004 rok to obchody jubileuszu 60-lecia. W uroczystości wziął udział arcybiskup Stanisław Gądecki metropolita poznański. Na wniosek ówczesnego proboszcza, prezes p. Marian Adamski otrzymał najwyższe wyróżnienie medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis.  W roku 2014 odbył się kolejny jubileusz, tym razem 70-lecia Koła ministrantów.

Ministranci starają się, aby służba przy ołtarzu Pana byłą na jak najwyższym poziomie. Obecnie w naszym Kole ministrantów mamy 6-ciu ceremoniarzy, 9-ciu ministrantów obsługi mszału, 25-ciu lektorów i 10 lektorek. Grono lektorskie powiększało się co roku, ponieważ w naszej parafii organizowany był kurs lektorski, który kończył się promocją lektorską. Następowała również naturalna wymiana pokoleniowa wśród lektorów i lektorek, stąd kształcenie nowych osób czytających tzw. „lekcje”.

Jednak nie samą służbą przy ołtarzu ministranci żyją…
W naszej parafii mamy drużyny piłkarskie od szkoły podstawowej po seniorów, młodzież gra w tenisa stołowego. Nasi ministranci biorą czynny udział w rozgrywkach Archidiecezjalnych i odnoszą spore sukcesy, czego dowodem jest ponad setka pucharów. Na zakończenie sezonu piłkarskiego, przez ostatnie kilka lat sprawowana była tzw. msza św. piłkarska, podczas której ministranci służyli w swoich strojach sportowych. Na podsumowaniu sezonu obecni byli również znani piłkarze, między innymi: Wiesław Zakrzewski, Zbigniew Zakrzewski czy Piotr Reiss.


Latem ministranci i lektorki wyjeżdżają na kolonie. Zanim jednak wakacje, to służba liturgiczna każdego roku przygotowuje ołtarz na procesję Bożego Ciała.

W życiu służby liturgicznej bardzo ważny moment, to wspólne z Rodzicami spotkanie opłatkowe. Na nich to Prezes podsumowuje cały rok, wręcza liczne nagrody, razem bawimy się przy skeczach „Kabareciku M”, złożonego, a jakże, z ministrantów i lektorek.
Swoją pracę ministranci opisują w kronice prowadzonej przez p. Aleksandrę Majchrzak, która dba o to by opisać to, co dzieje się ważnego oraz o to, by przy każdym opisie nie zabrakło zdjęć, dokumentujących wydarzenia z ministranckiego życia.