AKCJA KATOLICKA

Każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecznego. Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego ducha. Ona musi znaleźć swój wewnętrzny wyraz w życiu społecznym

św. Jan Paweł II

Akcja Katolicka w naszej parafii podejmuje działania, które dokładnie nawiązują do przytoczonych słów św. Jana Pawła II. Akcja Katolicka w Polsce reaktywowana została w 1996, natomiast Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powołany został po rocznym przygotowaniu. Inauguracja miała miejsce 23 listopada 1997 roku. Akcja Katolicka to przede wszystkim spotkania formacyjne. Głównym zadaniem była dotychczas organizacja pielgrzymek jedno- oraz kilkudniowych i coroczne nieszpory we wspomnienie św. Marcina, a po nich kawa i śpiew piosenek patriotycznych na salce parafialnej. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest p. Leszek Praczyk.