AKTUALNOŚCI


Zesłanie Ducha Świętego

31.05.2020r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świetego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa  obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zwaną Dniem Pięćdziesiątnicy.

W liturgii Uroczystość Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Początkowo łączono ją z Wielkanocą. W IV wieku wyodrębniono  Zesłanie Ducha Świętego jako osobną uroczystość . Źródła historyczne podają, że Synod w Elwirze urzędowo wprowadził Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 306 roku. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nazywana jest w Polsce Zielonymi Świątkami, jednocześnie w tym dniu kończy się w Kościele radosny okres wielkanocny,

Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Duch Święty przedstawiany jest też w postaci ognistych języków, ponieważ tak Dzieje Apostolskie opisują Jego zesłanie na Apostołów.

W liturgii dzisiejszej Uroczystości charakterystyczna jest śpiewana przed Ewangelią Sekwencja „Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień…”


30.05.2020r. – Kolejny etap prac porządkowych przy kościele – boisko coraz bliżej…

30 maja o godzinie 08:00 rozpoczęły się kolejne prace porządkowe przy kościele. Tym razem prace wykonywane były na parkingu oraz na terenie, na którym za sprawą Ks, Proboszcza powstaje boisko do piłki siatkowej plażowej, ale nie tylko…

Wszystkim przybyłym za pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy!!!

Zdjęcia autorstwa Pani Katarzyny Wójcik. Naszej Pani Sołtys serdecznie dziękujemy.


Wniebowstąpienie Pańskie25.05.2020r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

40 dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczystość ta jest dla nas wyznaniem wiary w to, że Jezus Chrystus po swojej męce i chwalebnym zmartwychwstaniu wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba. Przypomina nam o tym jedna z pieśni przeznaczona na dzisiejszą uroczystość: „Chrystus Pan w niebo wstępuje, niech się wierny lud raduje. Na cześć Jego zawołajmy, chwałę Panu zaśpiewajmy. Alleluja! Alleluja!”.

Od najdawniejszych czasów Kościół Katolicki świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Jak podają źródła historyczne, około roku 370 nastąpiło rozdzielenie tych dwóch uroczystości. Jeszcze kilka lat temu Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodziliśmy równo 40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a więc w czwartek VI tygodnia wielkanocnego. Uroczystość została jednak przeniesiona na przedostatnią niedzielę tj. VII niedzielę  wielkanocną.

Ewangelia dzisiejszej uroczystości przekazuje nam, że Jezus Chrystus po czterdziestu dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstępuje do nieba. Jak mówi refren psalmu responosoryjnego przeznaczonego na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego: „Pan wśród radości wstępuje do nieba”.


Św. Florian

04.05.2020r. – ODPUST PARAFIALNY – Św. Floriana

4 maja przypada wspomnienie Św. Floriana – patrona strażaków, kominiarzy i hutników. W naszej parafii to szczególna uroczystość – odpust parafialny.

Msza św. odpustowa (imieninowa) sprawowana była  w poniedziałek – 04.05.2020r. –  o godzinie 18:00. Mszę św. koncelebrowali: ks. Marek Balcer – proboszcz parafii p. w. Św. Anny w Poznaniu, który wygłosił również homilię oraz nasz ks. Proboszcz Jan Polec.

Dziękujemy z całego serca za życzliwość, modlitwę i przybycie na odpustową mszę św. Wszystkich parafian ogarniamy swoją modlitwą!

Kilka słów o naszym patronie Św. Florianie…
Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Dolnej Austrii. Od młodych lat był dowódcą wojsk rzymskich. które stacjonowały na terenach obecnej północno – wschodniej Austrii. W czasach prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Kiedy Św. Florian stanowczo odmówił, wówczas został wychłostany, poddany torturom i przewieziony do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy kolejny raz Św. Florian nie wyparł się swojej wiary, wówczas kazano go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Przekazy historyczne mówią, że miało to miejsce 4 maja 304 roku. Ciało Św. Floriana odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad grobem z czasem wzniesiony został klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich.  Św. Floriana czcimy w całej Polsce jako patrona od klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Do Św. Floriana swoją modlitwę kierują hutnicy, strażacy i kominiarze, a także garncarze i piekarze.  Na podstawie: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-04a.php3


02.05.2020r. – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (zwykle 03.05.)

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku uroczystość ta przypada w IV niedzielę wielkanocną, dlatego została przeniesiona na sobotę 2 maja.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski nawiązuje do bardzo ważnych wydarzeń z historii Polski:
→ obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,
→ ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, 
→ uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Z dostępnych źródeł wynika, że  uroczystość obchodzona jest od 1923 r. Pierwotnie dzisiejsza uroczystość z punktu widzenia liturgii była świętem. Jednak w 1969r., po reformie liturgicznej, święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem wiary narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczają za pośrednictwem Maryi. 

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!
Pod Twoją obronę, uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…
Królowo Polski – Módl się za nami!


Jezu ufam Tobie19.04.2020r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto dla całego Kościoła. Ustanowił je Ojciec Święty Jana Pawła II w  dniu kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku. Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest każdego roku tydzień po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego,

„Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).” – cytat zaczerpnięty ze stony: www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/

W tym roku na mszach św, o godzinie 07:30 i 09:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Niestety, ze względu na stan epidemii, nie odbyło się popołudniowe nabożeństwo w godzinę Miłosierdzia (15:00).

 


11.04.2020r. – Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Wigilia Paschalna rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zwykle rozpalane jest ognisko, które celebrans święci. Od niego zostaje zapalony nowy paschał – duża świeca, która przypomina nam Chrystusa jako światłość. Kapłan wnosi paschał do świątyni, trzykrotnie śpiewając: „Światło Chrystusa”, a zgromadzeni wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Od paschału wszyscy zapalają swoje świece. Następnie śpiewane jest Orędzie wielkanocne – tzw. Exultet. Przepiękna pieśń, która ukazuje nam znaczenie świecy oraz przypomina historię zbawienia. W tym roku ze względu na stan epidemii nie odbyło się poświęcenie ognia, nastąpiło jedynie poświęcenie nowego paschału. Kolejną częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia Słowa. W tym szczególnym dniu jest ona bardzo rozbudowana. Składa się bowiem z siedmiu czytań ze Starego Testamentu, Epistoły i Ewangelii. Dzięki temu poznajemy wydarzenia zbawcze od stworzenia świata przez wyjście Narodu Wybranego z Egiptu, aż do opisu pustego grobu. Najczęściej Liturgia Słowa składa się z trzech czytań ze Starego Testamentu oraz Epistoły i Ewangelii. Po każdym czytaniu następuje psalm responsoryjny i kolekta. Po homilii następuje trzecia część – Liturgia Chrzcielna. Jest to szczególny czas, w którym odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Śpiewana jest również Litania do Wszystkich Świętych, a także następuje pokropienie wiernych wodą święconą. Ze względu na stan epidemii w tym roku nie odbyło się pokropienie wiernych, ani nie przynosiliśmy do kościoła świec. Po Liturgii Chrzcielnej następuje dalszy ciąg mszy św., Komunia Św. Po komunii zwykle z radosnym śpiewem „Wesoły nam dzień dziś nastał” idziemy w procesji rezurekcyjnej, by pokazać światu swoją radość ze Zmartwychwstania Pana. W tym roku ze względu na stan epidemii nie odbyła się procesja rezurekcyjna.


11.04.2020r. – TRIDUUM PASCHALNE – WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę tradycyjnie przez cały dzień możemy nawiedzić Grób Pański. W tym roku Grób Pański znajduje się w bocznym wejściu do kościoła i jest skierowany na ul. Komornicką, tak aby nie było potrzeby gromadzenia się w kościele. Jednak kościół również jest otwarty.

Każdego roku Wielka Sobota to czas poświęcenia pokarmów na wielkanocny stół. W tym roku ze względu na stan epidemii nie może odbyć się tradycyjna święconka. W związku z tym o godz. 12:00, za pomocą transmisji internetowej, odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański w intencji całej naszej parafii, a następnie prosić będziemy o błogosławieństwo pokarmów. Po skończonej modlitwie (około godz. 12:15) Ks. Proboszcz wyruszy odkrytym samochodem z Najświętszym Sakramentem w monstrancji ulicami całej naszej parafii. Podczas błogosławieństwa towarzyszyć będzie wóz strażacki. Wszystkich prosimy o cierpliwość, ponieważ parafia jest duża, będzie również wjazd na Kątnik, Ks. Proboszcz uczyni wszystko, aby żadna z ulic nie została pominięta. Jednocześnie jest to pierwsze takie wydarzenie, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Wystawmy przygotowane koszyczki na próg naszych domostw (w blokach na oknach, parapetach), wyjdźmy na próg swoich posesji oczekując na błogosławieństwo samego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.


10.04.2020r. – TRIDUUM SACRUM – Wielki Piątek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego . Wspominamy tego dnia mękę i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tego dnia nie jest sprawowana msza św. Jednak gromadzimy się w kościołach, aby odprawić Liturgię Męki Pańskiej. Wielki Piątek jest dniem Krzyża. Wieczorem gromadzimy się w kościele. Liturgię rozpoczyna wyjście Kapłana w ciszy, który kładzie się krzyżem i przez chwilę modli się. Później następują czytania oraz psalm responsoryjny. Liturgię słowa kończy opis Męki Pańskiej wg św. Jana.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Kapłan wnosi Krzyż, a w trakcie procesji trzykrotnie zatrzymuje się i śpiewa słowa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, a zgromadzeni wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. W tym roku ze względu na stan epidemii, decyzją Episkopatu Polski, z ceremonii Wielkiego Piątku usunięty został obrzęd adoracji Krzyża.
Ceremonie Wielkiego Piątku wieńczy procesja do Grobu Pańskiego, w trakcie której śpiewamy pieśń „Odszedł Pasterz od nas”. W Grobie Pańskim umieszczona zostaje monstrancja z Najświętszym Sakramentem przykryta welonem, który jest symbolem całunu, w który owinięto ciało Jezusa Chrystusa. 

W tym roku nie mogła odbyć się również Droga Krzyżowa, dlatego w godzinie Miłosierdzia Bożego (15:00) w naszych domach odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.


09.04.2020r. – TRIDUUM SACRUM – WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek rozpoczyna okresu Triduum Paschalnego, jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

W Wielki Czwartek rano sprawowana jest w katedrze tzw. Msza Krzyżma, w czasie której poświęca się krzyżmo – jest to mieszanina oleju oraz balsamu wykorzystywanego przy udzielaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji kościołów, a także oleje do namaszczenia chorych. W czasie Mszy Krzyżma odbywa się każdego roku odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Warto podkreślić, że Msza Krzyżma nie należy do obchodów Triduum Paschalnego. W tym roku Msza Krzyżma sprawowana w katedrze poznańskiej, ze względu na stan epidemii, sprawowana była bez udziału Kapłanów z Archidiecezji Poznańskiej.

Wieczorem każdego roku wierni gromadzą się na Msza Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona uroczyste obchody Triduum Paschalnego.  Msza Wieczerzy Pańskiej ma kilka charakterystycznych, niespotykanych obrzędów. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” rozbrzmiewają wszystkie dzwony w kościele, które po tym śpiewie zostają wyciszone, aż do hymnu „Chwała na wysokości Bogu” śpiewanego w trakcie uroczystej Mszy Wigilii Paschalnej – Rezurekcji. Również dzwonki używane przez ministrantów milkną, a zastępują je kołatki. Niezwykle charakterystyczny w tym dniu jest obrzęd obmycia nóg, który przypomina o geście Jezusa, który wykonał wobec Apostołów. W tym roku ze względu na stan epidemii i restrykcyjnie ograniczoną liczbę wiernych w kościele, obrzęd obmycia nóg został odwołany we wszystkich kościołach. Kolejnym bardzo ważnym momentem jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. W trakcie procesji przeniesienia śpiewamy hymn eucharystyczny „Sław języku tajemnicę”. Po zakończonej Eucharystii z ołtarza zostają zdjęte świece, obrus, mszał, a tabernakulum pozostaje otwarte i puste.  Gest ten symbolizuje zakończenie wieczerzy, jest również symbolem odarcia Jezusa z szat i pozostawienie Go w samotności. Stan epidemii spowodował, że w tym roku uroczystości Wielkiego Czwartku miały o wiele bardziej skromny charakter niż zwykle.


05.04.2020r. – Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej

W tym roku pierwsza niedziela kwietnia jest równocześnie szóstą niedzielą Wielkiego Postu, nazywana jest Niedzielą Palmową – Niedzielą Męki Pańskiej. Tego dnia w Kościele rozpoczynamy Wielki Tydzień. W historii Niedziela Męki Pańskiej nazywana była bardzo różnie między innymi: Dominica in palmis, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, a także jako znana nam bliżej Mała Pascha. Niedziela Palmowa przygotowuje nas do najważniejszych trzech dni w roku kościelnym – Triduum Paschalnego, które wieńczy chwalebne Z,artwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Niedzielę Palmową wspominamy wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozważamy Jego mękę i śmierć na krzyżu.
Tego dnia zwyczajowo przynosimy do kościoła palmy do poświęcenia. Jednak w tym roku, ze względu na stan epidemii koronawirusa, Niedziela Palmowa, jak i obchody całego Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych ma wyjątkowy, znacznie uboższy, w większości domowy charakter. Jednocześnie pamiętajmy o nakazie, który zobowiązuje nas do tego, że w kościele w trakcie liturgii poza Kapłanem i niezbędną służbą ołtarza NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ WIĘCEJ NIŻ 5 OSÓB!!!


 DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE ODWOŁANE!!!
Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali zostają odwołane!

 


25.03.2020. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości życia
W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Jednocześnie jest to Dzień Świętości Życia. Pomimo tylu lęków, obaw i przeciwności zapraszamy parafian do podjęcia w duchową adopcję dziecka poczętego a zagrożonego zabiciem. Brońmy życie, łaską Bożą jaką jest modlitwa. Prosimy przynieść ze sobą świece, ponieważ wskazane jest, aby przyrzeczenia były składane uroczyście w czasie mszy św. w obecności kapłana. 
Jeśli jednak nie może ktoś uczestniczyć w tym czasie we mszy św. to może złożyć takie przyrzeczenie w domu przed krzyżem lub obrazem świętym i od tego momentu przez kolejnych 9 miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca świętego oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców.
Duchową Adopcję może podjąć każda osoba dorosła oraz dziecko ale pod opieką osoby dorosłej. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Realizacja i montaż filmu: Marcin Laska. Film pochodzi z kanały YouTube, którego właścicielem jest Bractwo Małych Stópek.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
  •  moje dobrowolne postanowienia
  •  oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,  którą teraz po raz pierwszy odmówię.


22.03.2020r. – Nocna Droga Krzyżowa zostaje ODWOŁANA
Ze względu na zaistniałą sytuację bezpośrednio związaną z epidemią koronawirusa podjęta została decyzja o odwołaniu Nocnej Drogi Krzyżowej. Szczegóły na facebooku wydarzenia…


21.03.2020r. – Zakończyliśmy przebudowę strony parafialnej.
Zgodnie z planem zakończyliśmy przebudowę strony parafialnej. Mamy nadzieję, że nowa szata ułatwi dostęp do poszukiwanych informacji o naszej parafii. Ułatwiliśmy transmisję obrazu z kamer w kościele, a także dodaliśmy między innymi wyszukiwarkę grobów na cmentarzu parafialnym.
Na opinie, sugestie, ciekawe pomysły czekamy pod adresem mailowym: kb.florianwiry@gmail.com


19.03.2020r. – Uroczystość Św. Józefa Opiekuna
W kościele parafialnym o godzinie 18:00 odprawiona została uroczysta msza św. W odnowionej kaplicy, przed figurą Św. Józefa ks. Proboszcz odmówił litanię do Św. Józefa, modlitwę o zatrzymanie epidemii koronawirusa oraz zaśpiewalismy Suplikacje.
To szczególna uroczystość dla naszego ks. Proboszcza, ponieważ zbudował wspólnotę parafialną oraz kościół p.w. Św. Józefa w Wolsztynie, gdzie przez 22 lata był Proboszczem. W naszych modlitwach duchowo i za pomocą transmisji mszy św. łączyliśmy się ze wspólnotą parafialną z Wolsztyna.


18.03.2020r. – Zmiana terminu I Komunii Św.
Na prośbę rodziców dzieci pierwszokomunijnych uroczystość I Komunii Świętej planowana na ostatnią niedzielę kwietnia, została przeniesiona na niedzielę 21.06.2020r.


17.03.2020r. – Przebudowa Parafialnej Strony Internetowej
Miło nam poinformować, że nastąpiła zmiana Administratora parafialnej strony internetowej. W związku z tym, dla lepszego i łatwiejszego dostępu do informacji parafialnych od dnia dzisiejszego strona będzie przebudowywana. Mamy nadzieję zakończyć przebudowę do soboty 21.03.2020r . Na wszelkie pomysły, sugestie czekam pod adresem kb.florianwiry@gmail.com Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!!!


12.03.2020r. – KOMUNIKAT!!!
Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek zostaje odwołana! Pozostałe msze św. odbędą się bez zmian. Po każdej mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, będziemy śpiewać Suplikacje, a także odmówimy modlitwę przeciw epidemii koronawirusa.


06.01.2020r. – III ORSZAK TRZECH KRÓLI
Na początku stycznia br. ulicami naszej parafii przeszedł III Orszak Trzech Króli. W barwnym korowodzie śpiewem kolęd i modlitwą wielbiliśmy nowo narodzonego Chrystusa Pana, Trasa Orszaku prowadziła od kościoła parafialnego ul. Komornicką, Południową, Cienistą do Parku im. Ks. Streicha.


05.01.2020r. – OPŁATEK MINISTRANTÓW I LEKTOREK
Każdego roku w naszej parafii odbywa się opłatek dla ministrantów, lektorek i ich rodziców. Spotkanie rozpoczyna się od przedstawienia jasełek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach. Następnie ministranci i lektorki wspólnie z rodzicami udają się do salki parafialnej, gdzie przy śpiewie kolędy łamią się opłatkiem. Po oficjalnej części następuje podsumowanie roku przez prezesa ministrantów p. Mariana Adamskiego. Na deser pojawia się Kabarecik M., od lat złożony z ministrantów i lektorek.


GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ W ROKU 2019:
http://florianwiry.pl/galeria/