Strefa Czerwona – OBOSTRZENIA

W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej
od soboty – 17.10.2020r.:

» należy obowiązkowo zakrywać usta i nos
w KOŚCIELE i na CMENTARZU,
» jednorazowo w kościele może znajdować się max. 70 osób,
»  należy zachowywać dystans społeczny,

Dbajmy o ZDROWIE i ŻYCIE każdego z nas.