Ważny komunikat dla ministrantów i lektorek!!!

W związku ze stanem epidemii, decyzją
Ks. Proboszcza, wprowadzone zostają limity dotyczące służby ministranckiej.
Od 10.07.2020r. do odwołania na mszy św, przy ołtarzu może znajdować się  4. ministrantów. Pozostali ministranci, jeśli wykazują taką chęć, mogą wziąć udział we mszy św. ubrani w komżę, jednak nie w prezbiterium, a na kościele.